Hipotekārais kredīts

Hipotekārā kredīta procentu likme sastāv no mainīgās starpbanku un bankas noteiktās papildus likmes. Bankas pievienotā likme tiek izskatīta individuāli, izvērtējot vairākus faktorus. Tiek vērtēta:

  • Aizņēmēja un ģimenes kopējā maksātspēja, ienākumi un izdevumi.
  • Aizņēmēja kredītu vēsture.
  • Piedāvātās ķīlas vērtība un attiecība pret aizdevumu.
  • Un citi faktori.

Ņemot vērā šos faktorus, banka var piemērot procentu liki, atbilstošu jūsu riska pakāpei. Šādi banka nodrošinās pret dažādiem starpgadījumiem un citām likstām, kas var piemeklēt jūsu maksātspēju.

Mainīgā starpbanku procentu likme ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām. Šī likme var kāpt vai kristies pat vairākas reizes gadā.

Jums ir iespējams izvēlēties starp mainīgo u nemainīgo procentu likmi. Šīs abas likmes sastāv no augstākminētajām procentu likmēm, bet atšķirības ir tādas, ka mainīgā procentu likme var mainīties ļoti bieži. Tātad jums var būt mainīgs ikmēneša maksājumu apjoms. Savukārt kredīts ar nemainīgo procentu likni nozīmē to, ka banka jums noteiks vienotu un nemainīgu ikgadējo procentu likmi uz ilgāku laiku, vai pat visu kredīta laiku, bet šī likme parasti būs augstāka, nekā patreizējā mainīgā procentu likme, jo bankai ir jānodrošinās pret nākotnes izmaiņām un jāparedz nākotnes zaudējumi vai ieguvumi.

Ir divu veidu maksājumu grafiki hipotekārajiem kredītiem un tie ir dilstošais un vienādais, un atkarībā no tā, kādi ir jūsu ienākumi jūs varat izvēlēties kādu no šiem variantiem.

Dilstošais grafiks, nozīmē ka sākumā jūs maksāsiet lielāku ikmēneša maksājumu, bet, laikam ejot, maksājumi pamazām saruks. Šādi ir izdevīgi rīkoties, ja jums ir īslaicīgas iespējas maksāt vairāk.

Vienādais grafiks, kā jau nosaukums saka priekšā, nozīmē, ka visu atmaksas laiku maksājat līdzīgus maksājumus. Tas ir izdevīgi, ja jums ir stabils darbs vai citi ienākumi un nav īpašu satraukumu par nākotnes problēmām.

Kāpēc novērtēt ienākumus

Mums visiem ir daudz ikmēneša saistību. Dažiem no mums ir nepieciešams maksāt īres maksu, bet citiem ir jāmaksā hipotekārais kredīts. Ir arī citi ikmēneša izdevumi, par ko mums ir nepieciešams padomāt. Ir svarīgi, ka mēs plānojam mūsu ikmēneša ienākumus pareizi, lai novērstu finanšu problēmas. Tā ir laba lieta, ka ir maksājumi, ko mēs varam kontrolēt. Starp tiem ir komunālo pakalpojumu rēķini. Lai gan tie ir ikmēneša izdevumi, ir lietas, ko mēs varam darīt, lai tos samazinātu.

Lai izveidotu budžetu, Jums vispirms būs jānovērtē Jūsu ienākumi. Vislabāk ir iekļaut tikai Jūsu pamata ienākumus: tas ir tas, ar ko Jūs varat rēķināties katru mēnesi. Neietveriet virsstundu samaksu un prēmijas, jo Jūsu budžets balstās uz to, ko Jūs, protams, saņemat katru mēnesi.

Pārvērtēti ienākumi izraisa pārvērtētus izdevumus, un tas var radīt finanšu nepatikšanas. Bet, ja Jūsu ienākumi nav pietiekami novērtēti, vissliktākā lieta, kas var notikt, ir, Jums ir papildus nauda pēc tam, kad esat samaksājuši katru rēķinu.

Kā nākamo soli, Jums vajadzētu aprēķināt savus izdevumus. Savāciet visus savus rēķinus par vienu mēnesi, šķirojot tos kategorijās (kredīti, komunālie pakalpojumi, pārtikas preces, apģērbs u.c.).

Budžetu var izveidot daudzos veidos, no papīra ar virkni rindu un kolonnu līdz Excel izklājlapai, kas ietver informāciju par to, kad ir jāmaksā kurš rēķins, kā arī parāda, cik daudz naudas Jums ir. Ja Jūs plānojat veidot iekrājumus, Jums ir ieteicams uztvert tos kā jebkuru citu ikmēneša rēķinu, lai nauda, kas būs palikusi pāri pēc visu rēķinu apmaksas, būtu pilnībā Jūsu rīcībā un Jūs varētu darīt, ko vien vēlaties ar to.

Mūsdienu ekonomikā ir svarīgāk nekā jebkad mēģināt atrast veidus, kā ietaupīt naudu. Minētie padomi nav vienīgie, kam Jums vajadzētu sekot. Pat mūsdienu ekonomikā ir iespēja noturēt savu galvu virs ūdens.

Gada pārskats – kas tas tāds

Jebkuram Latvijas iedzīvotājam derētu zināt, kas tad īsti ir gada pārskats. To var uzskatīt par vienotu kopumu, kas sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma par sabiedrības attīstību pārskata gadā.

No kā sastāv gada pārskats?

Pārskatā ietilpst tādi faktori kā bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un pielikums. Gada pārskata mērķis ir skaidrs: tam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem.

Kam ir jāpilda gada pārskats?

Tas ir jāiesniedz visām Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām. Ar to vien saraksts nebeidzas – šis pienākums jāpilda arī individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām. Papildnosacījums: svarīgi, ka apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz 300 000 eiro.

Kam jāiesniedz un kā jānoformē pārskats?

Tas ir jādara Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot pārskatu un attiecīgi tam pievienojamos dokumentus. Pārskats ir sagatavojams eiro, bet struktūru, apjomu un saturu, kā arī sagatavošanas un iesniegšanas kārtību nosaka Gada pārskatu likums. To var izdarīt klātienē jebkurā filiālē, iesūtīt pa pastu vai elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), kas pieejama ikvienam. Turpinās tradīcija atļaut sagatavot saīsinātu pielikumu.

Ja jūsu uzņēmumam ir pārvedami vērtspapīri, kuri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, tad jums kopā ar sagatavoto gada pārskatu jāiesniedz arī zvērināta revidenta ziņojums.

Lietas, kas nav jāpievieno: naudas plūsmas pārskats, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un vadības ziņojums.

Kas notiek, ja gada pārskats netiek iesniegts laicīgi?

Ja pārskats nav iesniegts laikus vai arī tam nav pievienotas visas likumā noteiktās sastāvdaļas, jums var tikt piemērota administratīvā atbildība. Par to atbild Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8 pants: Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana. Informācija par termiņiem aplūkojama VID mājaslapā, tāpat arī dažādas norādes par pievienojamajiem dokumentiem utt. Varat lūgt palīdzību VID konsultantiem telefoniski vai klātienē jebkurā valsts filiālē visā Latvijas teritorijā.