Kādu funkciju īsti pilda iedzīvotāju ienākuma nodoklis?

Kādu funkciju īsti pilda iedzīvotāju ienākuma nodoklis? KIedzīvotāju ienākuma nodoklis – pieder pie tiešajiem nodokļiem, kas pēc definīcijas ir tie nodokļu veidi, kur apliekamais objekts pieder vai ir attiecināms uz pašu nodokļu maksātāju. Šobrīd Latvijā tiešajos nodokļos ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmuma ienākumu nodoklis, sociālās apdrošināšanas nodoklis, īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis un izložu un azartspēļu nodoklis.

Savukārt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek fizisko personu gūtos ienākumus, tātad šis attiecas uz ikvienu, kurš strādā algotu darbu.