Kas ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklī?

Pirmkārt, šeit ietilpst ienākuma nodoklis. To aprēķina un maksā darba ņēmējs. Mazāk pazīstamas ir patentmaksas. Tās, vienkāršiem vārdiem runājot, ir pašvaldību noteikts avansa maksājums par atsevišķu saimnieciskās darbības veidu veikšanu. Pēdējā “sastāvdaļa” ir nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības un citiem ienākuma avotiem, kas ir iespējami.

Kas vēl jāzina par šo nodokli?

Pamatdoma tiek izteikta jau pašā jēdzienā: t.i., iedzīvotāju ienākuma nodokli tiek aplikts ienākumu apjoms. Šā brīža situācijā Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 23% no apliekamā ienākuma, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā.  Šo nodokli maksā darba ņēmējs un pašnodarbinātais (otrajā gadījumā tas jādara patstāvīgi).

Kad aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli, tiek ņemti vērā attaisnotie izdevumi, kas ir tā saucamais sociālais nodoklis. Vēl, protams, ieskaitīts tiek arī neapliekamais minimums (pagaidām) un atvieglojumi par apgādājamo, kas šobrīd ir 175 eiro.

Kā var saņemt atvieglojumus šim nodoklim?

Dažādi atvieglojumi attiecas kā uz nepilngadīgiem bērniem, tā arī uz bērniem, kas mācās līdz 24 gadu vecumam. Interesanti, ka atvieglojumus var saņemt arī par nestrādājošo laulāto, ja tas nesaņem nekāda veida pensiju, kā arī par nestrādājošiem vecākiem un pat vecvecākiem (ja nav pensijas).


Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *