Mājsaimniecību tēriņi

NaudaKatrai mājsaimniecībai ir atšķirīgs gan ienākumu, gan patēriņa līmenis. Atkarībā no prasmes tēriņus apmaksāt, palielināt vai samazināt, naudas pārpalikums vai nu samazināsies, vai palielināsies. Iekārtojot mājsaimniecības budžeta pierakstus, vērojam, cik lieli ir mājsaimniecības kopējie ienākumi, kurus veido visu saimniecības locekļu mēneša algas vai citi naudas ieguves avoti, un kādi tēriņi ir radušies mēneša laikā. Kad tas ir izdarīts, var analizēt datus. Piemēram, ja nepieciešams izdevumus samazināt, liekos var izslēgt no izdevumu saraksta, vai arī to darīt, ieviešot taupības režīmu. Tāpat var rīkoties, ja nepieciešama palielāka summa preču un pakalpojumu iegādei. Pamatīgāki taupības pasākumi ietver mājokļa siltināšanu, enerģijas lietderīgāku izmantošanu, sakaru operatoru vai bankas pakalpojumu sniedzēju maiņu, transporta pakalpojumu efektīvu sakārtošanu, piemēram, izvēloties sabiedrisko transportu personīgā auto vietā vai otrādi. Vienkārši tautības pasākumi var pamatot kādas ārpuskārtas preces iegādi.

Populārākie mājsaimniecības izdevumi sadalāmi dažās kategorijās: komunālie maksājumi (īre, elektrības un gāzes patēriņa apmaksa, atkritumu izvešana), pārtikas izdevumi, dažādas apdrošināšanas (OCTA, KASKO, mājokļa apdrošināšana, veselības apdrošināšana, vecuma pensijas apdrošināšana), kredītu maksājumi, naudas uzkrājumu veidošanai paredzēti līdzekļi, maksājumi par bankas karšu izmantošanu, maksājumi par transportu, apģērbu, apaviem, mājsaimniecības preču iegāde, higiēnas preces, kultūras un izklaides pasākumi, grāmatu un preses izdevumu iegāde, pasta sūtījumi, dažādas biedru naudas, maksa par izglītību, dāvanu iegāde un saviesīgu pasākumu rīkošana, ceļojumi, izdevumi veselībai un līdzekļu apjoms neparedzētiem gadījumiem.

Ja ir zināma summa, kādu var atļauties tērēt mēnesī, var izrēķināt, cik lielu daļu no šīs summas tērēsim konkrētajai izdevumu kategorijai. Šādi varam kontrolēt savus izdevumus, nepārsniedzot pieejamo summu, jo daudzu mājsaimniecību tēriņi izrādās lielāki par ienākumiem, kas liek aizņemties mēneša beigās, izmantojot vai nu overdraftu, vai distances kredītus.

Ja mājsaimniecības izdevumiem tiek tērēta tikai daļa no personīgajiem ienākumiem, tad, konstatējot, ka kopējiem izdevumiem vajadzīgs vairāk naudas, vienojoties mājsaimniecības locekļu starpā par papildu naudas iemaksām, mēs panāksim efektīvu līdzekļu izmantošanu. Ja visa nauda netiek iztērēta, summu vislabāk atlikt un tērēt ceļojumiem vai citām kopīgu interešu vadītām vajadzībām.

IK

Parasti ar IK ekonomikā apzīmē individuālo komersantu. Kas īsti ir šis jēdziens? Tas apzīmē fizisko persona, kas veic saimniecisko darbību. Svarīgi, ka tā kā komersants ierakstīta Komercreģistrā. IK ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz noteiktu summu.

Vai varu sevi pieteikt IK statusam arī tad, ja neatbilstu kritērijiem?

Jā, ja esat fiziskā persona, kas vēlas reģistrēt savu saimniecisko darbību, tad varat to darīt. Tomēr jāzina, ka viena un tā pati fiziskā persona nedrīkst vienlaikus būt gan Komercreģistrā ierakstīts individuālais komersants, gan Uzņēmumu reģistrā iekļauts IU vai ZS īpašnieks.

Ar kādiem dokumentiem jārēķinās?

Vispirms jau būs vajadzīgs pieteikums individuālā komersanta ierakstīšanai Komerc-reģistrā, ko var saņemt jebkurā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā. Vēl būs vajadzīga kvīts par valsts nodevas samaksu par individuālā komersanta ierakstīšanu Komercreģistrā, kā arī kvīts par reģistrācijas sludinājuma publikācijas apmaksu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Kā sagatavot pieteikumu?

Jums jānorāda IK vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, individuālā komersanta firma, juridiskā adrese un komercdarbības veidi. Pieteikums jums jāparaksta, turklāt personas paraksts uz pieteikuma par individuālā komersanta ierakstīšanu Komercreģistrā apliecināms notariāli.

Kas ir individuālā komersanta firma?

Tas ir IK nosaukums, ko tas izmanto komercdarbībā, slēdzot darījumus un parakstoties – izmantojot savu firmu, varat slēgt ar komercdarbību saistītus darījumus. Ar savas firmas vārdu varat arī būt prasītājs un atbildētājs tiesā.

Kā veidot individuālā komersanta firmu?

Jums jānorāda “individuālais komersants” vai tās saīsinājums “IK”, kā arī nosaukuma rakstībā lietojami vienīgi latviešu vai latīņu alfabēta burti. Nekādā gadījumā nav pieļaujamas maldinošas ziņas par komerctiesiskajā apgrozībā svarīgiem apstākļiem. Jūsu firma nedrīkst sakrist ar Uzņēmumu reģistrā reģistrēta uzņēmuma firmu – t.i., nedrīkst  būt vienādu nosaukumu, kā arī tajā nedrīkst ietvert necenzētus vārdus u.tml. vai arī vārdus “Latvijas Republika” un to tulkojumu svešvalodā nekādā kontekstā.

Interesanti, ka tāpat nosaukumā nedrīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju nosaukumus, tāpat arī vārdu “valsts” vai “pašvaldība”. Tas pasargā no pārpratumiem un tīšas ļaunprātības. Toties pavisam noteikti drīkst ietvert individuālā komersanta vārdu vai uzvārdu. Arī tad, ja mainīsiet vārdu vai uzvārdu, varēsiet arī turpmāk izmantot līdzšinējo firmu tik un tā.

Kā norādīt komercdarbības veidu?

Tas jums ir jānorāda pieteikumā individuālā komersanta ierakstīšanai Komercreģistrā atbilstoši klasifikators, kurš ir pieejams katrā Uzņēmumu reģistra nodaļā, Centrālajā statistikas pārvaldē, kā arī Uzņēmumu reģistra mājaslapā internetā.

Cik liela ir IK atbildība?

Daudzi izvēlas dibināt SIA tieši šī iemesla dēļ – individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu, tā kā IK ir fiziska persona, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību un ir ierakstīta komercreģistrā (uzņēmumu reģistrā).

Ar ko atšķiras IK no pašnodarbinātā?

Galvenās atšķirība ir tāda, ka IK ir ierakstīts arī Komercreģistrā. Tas nozimē, ka IK ir reģistrēts kā attiecīga firma ar nosaukumu un reģistrācijas numuru, turklāt IK var nodarbināt vairāk nekā 5 darbiniekus. Lielākā atšķirība ir reģistrējoties, jo jāiesniedz pieteikums arī Uzņēmumu reģistrā, taču dokumentu daļa ir tāda pati. Jēdziens “pašnodarbinātais” ietilpst Latvijas Republikas likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu”  ietvaros.

Latvijas likumā norādīts, ka par pašnodarbināto personu var būt:

 1. persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kura saņem autoratlīdzību;
 2. fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļu maksātājs;
 3. individuālais komersants.

Kredīta atmaksas nosacījumi

SMS krediti

Ātro patēriņa kredītu izsniedzējs, uzņēmums „VIVUS”, ļauj aizņemties bez galvotāja un ķīlas, kuru laikā jāveic pilnīga kredīta atmaksa. Aizņemto summu, daļēji vai pilnībā, vari atmaksāt arī pirms noteiktā termiņa. To var viegli izdarīt savā tuvākajā bankas filiālē vai arī izmantojot internetbanku un ne tikai. Ja aizņemto summu laicīgi neatmaksā, papildus ir jāmaksā noilguma nauda.

Nepieciešamības gadījumā ir iespējams pagarināt kredīta atmaksas termiņu, samaksājot par to papildus summu, tomēr aizņemoties ir jābūt pārliecinātam, ka spēsi atmaksāt visu summu noteiktajā periodā.

Kādas sankcijas tiek piemērotas, ja aizņēmums netiek laicīgi atmaksāts?

Par katru kavēto dienu, kad kredīts netiek atmaksāts, tiek aprēķināti soda procenti no pamatsummas un komisijas maksas un rezultātā summa pieaug katru dienu. Ja kavējums pārsniedz 30 dienas, lieta tiek nodota iekšējai norēķinu daļai un tālāk šo situāciju risina norēķinu daļas speciālisti. Ja netiek panākta vienošanās un maksājums par kredītu netiek veikts, tad lieta tiek nodota ārējai parādu piedziņas kompānijai vai pat tiesai.

Laicīgi neizpildītas līguma saistības sabojā kredītņēmēja kredītvēsturi. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir attiecīgo personu norādīt kā parādnieku Kredītu reģistrā. Sabojāta kredītvēsture ierobežo iespējas saņemt kredītu bankā vai iegādāties preces līzingā.

Aizņemieties atbildīgi un izvērtējiet savas iespējas atmaksāt aizdevumu!

Kāpēc izvēlēties ātro kredītu?

Atceroties finansiālo situāciju pirms 15 gadiem, varam tikai secināt to, ka ātrie kredīti Latvijā ir kļuvuši ļoti populāri. cilvēkiem patīk izvēlēties ātros kredītus, jo tie ir viegli pieejami un nav nepieciešami pārmērīgi lieli ikmēneša ienākumi, lai varētu aizņemties ātro kredītu. Cilvēki izvēlas ātros kredītus, lai varētu tikt galā ar dažādām sadzīves problēmām. Lēmums par kredīta izvēli nekad nav vienkāršs, kas parasti prasa daudz laiku, lai izvēlētos labāko piedāvājumu. Tieši tāpēc, mūsdienās ir dažādas mājaslapas, kurās tiek salīdzināti dažādi ātrie kredīti, kas palīdz ātri un ērti izvēlēties labāko piedāvājumu, kas apmierinās katra kredītu ņēmēja vajadzības. Kādas ir galvenās lietas, kurām jāpievērš uzmanība aizņemoties ātro kredītu?

Svarīgi ir izpētīt ātro kredītu aizdevuma procentu likmi un kredīta atmaksas termiņa pagarināšanas maksu. Jo mazāki procentiem, jo izdevīgāku aizdevumu Jūs būsiet izvēlējies. Pat ja Jūs neplānojat pagarināt aizdevuma atmaksas laiku, ar domu, ka atmaksāsiet ātro kredītu laicīgi, vajadzētu izvēlēties ātro kredītu, kurš piedāvā zemus aizdevuma pagarināšanas procentus. Dzīvē var gadīties dažādas neparedzētas situācijas, kuras var traucēt Jums laicīgi atmaksāt aizdevumu.

Uzticamākie ātrie kredīti internetā

Ātrie kredīti internetā ir ļoti daudzveidīgi – atšķiras pieejamās summas apjoms, atmaksas termiņa opcijas, procentu likmes un citi parametri, tāpēc aktuāls ir jautājums par to, kā izvēlēties piemērotāko un uzticamāko aizdevēju.

Kas ir ātrie kredīti internetā?

Nauda

Ātrie kredīti, dēvēti arī par distances kredītiem, ir aizdevuma veids, kas ļauj iegūt salīdzinoši nelielu naudas summu īsā laika sprīdī. Lai iegūtu naudu ar ātro kredītu palīdzību, nav nepieciešams doties uz kredītiestādi, iesniegt izziņas un citu veidu dokumentus – visas darbības norisinās ar interneta vai telekomunikāciju palīdzību. Ātriem kredītiem nav nepieciešama ķīla, un tie pieejami uz īsu termiņu (parasti – līdz 30 dienām). Tie ir piemēroti situācijās, kad radusies pēkšņa vajadzība pēc naudas (veselības problēmas, ikdienā nepieciešamas ierīces salūšana, paaugstināti rēķini utt.), taču līdz algai vēl nedaudz jāpagaida.

Gudri aizņemas tie, kuri izvēlās populāras un sabiedrībā atpazīstamas ātro kredītu kompānijas, tādā veidā samazinot risku aizņemties no nelegāliem kredītu devējiem. Atbildīgi aizņemas tie, kuri izvērtē savas atmaksas spējas un neņem tik lielas summas, cik nevar atļauties. Kredīts nav dāvana un uzliek nopietnas saistības, kuru nepildīšanas gadījumā rodas problēmas, kuras nebūt nav mazas. Esi pozitīvs aizņēmējs un izvērtē savas atmaksas iespējas, kā arī aizdevuma nepieciešamību konkrētajā situācijā.

Deflācija dažos vārdos

Pēc definīcijas varētu teikt, ka deflācija ir pastāvīgs cenu kritums ekonomikā kopumā. Tas var būt izraisīts vai nu kopējā pieprasījuma samazinājuma, vai arī kopējā piedāvājuma pieauguma dēļ.

Vai Latvijai ir nepieciešama deflācija?

Tā bija nepieciešama ne tik senā pagātnē, kad mūsu naudu vēl bija lati – deflācija bija nepieciešama fiksētā valūtas kursa dēļ. Tas viss kopā mazinātu uzņēmumu izmaksas un kāpinātu produktivitāti.

Vai no deflācijas jābaidās?

Faktiski deflācija nozīme mazāku reālo ienākumu kritumu. Taču sliktās ziņas ir tiem, kuri ir parādnieki – deflācijas dēļ kredītsaistību vērtība reālā izteiksmē pieaug, tāpēc parādnieki nav ieguvēji.

Kāda ir situācija Latvijā?

Šī gada janvārī, salīdzinot ar 2015.gada decembri, vidējais patēriņa cenu līmenis samazinājās par 0,6%, kā liecina vadošie ziņu portāli. Mazumtirdzniecībā preču cenas samazinājās par 0,7%, pakalpojumiem – par 0,2%.

Ja skatāmies gada griezumā, tad vidējais patēriņa cenu līmenis šā gada janvārī kritās par 0,3%, kā vēsta Centrālās statistikas pārvaldes dati. Precēm cenas samazinājās par 1,2%, bet pakalpojumiem pieauga par 2,1%. Savukārt pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, janvārī palielinājās par 0,2%.

Kad cenu izmaiņas uzskatāmas par deflāciju?

Deflācija iestājas tad, kad cenu kritums jau nomērāms pret iepriekšējo gadu. Svarīgi, ka šāda situācija saglabājas ilgāku laiku (vismaz vienu gadu).Protams, cenu kritums kādā mēnesī vai pāris mēnešos nav uzskatāms par deflāciju, jo iemesli šim aspektam var būt visdažādākie. Kopumā deflāciju izraisa iekšējā pieprasījuma, patēriņa kritums.

Kam ir izdevīga deflācija?

Protams, ka patērētājam deflācija ir atvieglojums, jo cenas veikalos samazinās. Ieguvēji ir arī uzņēmumi, kuriem ir iespēja mazināt ražīgumam neatbilstošo algu līmeni un nesamērīgi lielās cenas. Deflāciju vieglāk pārvarēt uzņēmumiem, kuriem jau iepriekš bijusi ilgtermiņa stratēģija – tā lieti noder šādā situācijā.

Problēmas var rasties, ja pēkšņi visi atliek pirkumus, gaidot tālāku cenu samazinājumu. Šo procesu ekonomikā apzīmē kā deflācijas spirāli, ko uztur arvien tālāka ekonomikas un cenu krituma gaidas. Tādā gadījumā deflācija var kļūt par nopietnu problēmu tautsaimniecībai. Kad cilvēki pieredz cenu kritumu, tiek atlikti patēriņa un investīciju izdevumi.

Kredīts datortehnikas iegādei

NaudaMūsdienās dators ir gandrīz vai pirmās nepieciešamības prece. Ar tā starpniecību mācamies, strādājam, iegūstam informāciju, komunicējam un veicam dažādas citas darbības. Tomēr jaunas datortehnikas iegāde var radīt zināmas grūtības. Ja datora iegāde ir plānots pirkums, tam iepriekš var atlikt nepieciešamo naudas summu, taču reizēm datora iegāde ir neplānota – piemēram, iepriekšējais savu laiku ir nokalpojis. Ja iekrājumu nav un vajadzīgs aizdevums datortehnikas iegādei, viens no variantiem, bez šaubām ir ātrie kredīti, ko ērti var noformēt internetā.

Ātrie aizdevumi pieejami vien dažu minūšu laikā, neizejot pat no mājām. Tātad ātrais kredīts internetā var noderēt arī tad, ja nauda vajadzīga steidzami, piemēram, jauns dators vajadzīgs nekavējoties. Ar ātro kredītu pie datora tiksi jau tajā pašā dienā.

Ātrie kredīti noformējami bez ķīlas un galvojuma, kā arī citu laikietilpīgu formalitāšu kārtošanas. Viss, kas nepieciešams:

 • Dators ar interneta pieslēgumu;
 • Mobilais tālrunis;
 • E-pasts;
 • Konts kādā no Latvijā strādājošām bankām

Pieteikties aizdevumam vari jebkurā Tev ērtā laikā, taču ņem vērā, ka pieteikums tiks izskatīts un kredīts piešķirts aizdevēja darba laika ietvaros. Labā ziņa ir tā, ka aizdevēji visbiežāk strādā arī brīvdienās un svētku dienās.

Pirms kredīta noformēšanas izvērtē vairākus piedāvājumus

Noskaidro:

 • Piedāvāto aizdevuma summu. Vispirms jānoskaidro, cik naudas nepieciešams. Tad vari meklēt aizdevēju, kas tādu summu piedāvā ar visizdevīgākajiem noteikumiem. Jāatceras arī, ka, aizņemoties pirmo reizi, maksimālā aizdevuma summa parasti ir mazāka kā darot to atkārtoti;
 • Atmaksas termiņu. Ja noformēts īstermiņa ātrais kredīts internetā, visbiežāk tas jāatdod 30 dienu laikā;
 • Procentu likmes. Izvēlies aizdevumu, kurš nodrošina izdevīgāko procentu likmi. Pie lielas daļas aizdevēju pieejams bezprocentu aizdevums, kas ir lieliska iespēja jaunajiem klientiem – jāatdod tikai kredīta pamatsumma, tik, cik aizņēmies;
 • Papildu iespējas. Izvēloties aizdevēju, svarīgi iepazīties ar papildu iespējām, piemēram, kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu, kas var būt lielisks risinājums, ja radušies neparedzēti apstākļi un aizdevumu nav iespējams atmaksāt laikā

Kad izvēlēts piemērotākais variants, atliek noformēt kredītu, lai, pozitīvas atbildes gadījumā, naudu savā bankas kontā saņemtu jau pavisam drīz.

Atceries, ka, izskatot aizdevuma pieteikumu, aizdevējs izvērtēs gan Tavu ienākumu līmeni, gan kredītvēsturi , kā arī atbilstību citiem kritērijiem, piemēram, vecuma ierobežojumam.

Atbildīga aizņemšanās

Lai arī ātrie aizdevumi var palīdzēt dažādās situācijās, arī tad, ja nepieciešama jaunas datortehnikas iegāde, svarīgi aizņemties atbildīgi. Lai nerastos problēmas ar aizdevuma atmaksu:

 • Aizņemies tikai tik, cik nepieciešams. Piemēram, ja datora iegādei vajadzīgi 400 EUR, tieši tik arī aizņemies;
 • Izvērtē savas iespējas atmaksāt aizdevumu laikā. Atceries – ja noformēsi īstermiņa aizdevumu, tas būs jāatdod tuvāko 30 dienu laikā. Izvērtē vai vari to atļauties un vai tas neradīs pamatīgu robu Tavā personīgajā budžetā.

Piemērotākā aizdevēja izvēle

Ja esi izlēmis, ka ātrais kredīts internetā patiešām ir nepieciešams, kā arī izvērtējis savu maksātspēju, atliek atrast piemērotāko aizdevumu. Ņemot vērā lielu piedāvājumu, svarīgi izvērtēt vairākus variantus, tā saprotot, kurš būs tieši Tavai situācijai piemērotākais. Atrast labāko variantu palīdzēs daži kritēriji, piemēram:

Nauda

 • Maksimālā aizdevuma summa. Šobrīd pieejami dažāda apmēra ātrie kredīti. Izvērtē aizdevēju piedāvājumus un izvēlies sev piemērotāko;
 • Atmaksas termiņš. Lielākā daļa īstermiņa aizdevumu jāatdod 30 dienu laikā. Taču, ja interesē ilgtermiņa ātrais kredīts internetā, vari rēķināties ar garāku atmaksas termiņu;
 • Vecuma ierobežojums. Rūpējoties par atbildīgu aizņemšanos, ātrie aizdevumi visbiežāk tiek izsniegti Latvijas Republikas iedzīvotājiem, kas sasnieguši 20 gadu vecumu;
 • Procentu likme. Vēlies aizņemties izdevīgi? Iepazīsties ar procentu likmēm, kas ir visprecīzākais rādījums par kredīta izdevīgumu;
 • Kredīta piešķiršanas laiks. Liela daļa aizdevēju kredītu sola izsniegt vien 10 – 15 minūšu laikā pēc pieteikuma apstiprinājuma. Tomēr jāatceras, ka pieteikums tiek izskatīts un ātrais kredīts internetā tiek piešķirts aizdevēja darba laika ietvaros.

Lai noformētu aizdevumu, vajadzīgs vien dators ar interneta pieslēgumu, mobilais tālrunis un konts kādā no Latvijā strādājošām bankām. Būtiski, ka aizdevuma saņemšanai nav vajadzīga ne ķīla, ne galvojums, ne arī kādas izziņas no darba vietas.

Kad izvēlēts labākais ātrais kredīts internetā, atliek tam pieteikties. Tas izdarāms ar interneta starpniecību, vien dažu minūšu laikā. Vispirms jāreģistrējas aizdevēja mājaslapā, norādot visu prasīto informāciju. Nepieciešama arī reģistrēšanās maksas segšana, kas visbiežāk ir EUR 0,01. Pēc veiksmīgas reģistrācijas atliks nosūtīt pieteikumu un gaidīt atbildi. Ja pieteiksies aizdevēja darba laikā, pieteikums tiks izskatīts vien dažu minūšu laikā. Par kredīta piešķiršanu tiksi informēts ar SMS palīdzību. Pozitīva lēmuma gadījumā naudu savā bankas kontā saņemsi vien dažu minūšu laikā.

Nosacījumi kredīta saņemšanai

Lai ātrie aizdevumi būtu pieejami, svarīgi atbilst dažām aizdevēja prasībām, piemēram:

 • Jābūt regulāriem ienākumiem, kas ļaus atmaksāt aizdevumu;
 • Jābūt pozitīvai kredītvēsturei;
 • Jāatbilst aizdevēja noteiktajam vecuma ierobežojumam.

Ja aizņemsies atbildīgi, ātrie aizdevumi var kļūt par risinājumu visdažādākajās situācijās.

Privilēģijas aizdevēju klientiem

To nekad nevar būt par daudz!

1)            Patīkamā daļa – privātuma saglabāšana, jo nav jānosauc konkrēts aizdevuma mērķis, tādēļ tas paliks zināms tikai pašam klientam.

2)            Vidējais šāda aizdevuma termiņš ir ~ 30 dienas, liekās jau pietiekami, taču, ja esi kļūdījies – pagarini atmaksas periodu par 7, 14 vai 30 dienām, norēķinoties par šo pakalpojumu uzreiz!

3)            Visizdevīgākā aizņemšanās reize ir pati pirmā, jo tad klients saņem bezprocentu kredītu, kas nozīmē, ka jāatmaksā tikai tā summa, kuru aizņēmies, bet pastāvīgie klienti ir pelnījuši labākas procentu likmes, lielākas pieejamās naudas summas savam kredītam, kā arī citus izdevīgus piedāvājumus akciju un lojalitātes programmu formā.

4)            Tev nebūs jādodas ārpus mājas, lai izvēlētos piedāvājumu, salīdzinātu to ar citiem vai lai sazinātos ar savu kreditoru, jo visas šīs darbības iespējams veikt ar interneta resursu palīdzību. Attiecīgajās mājaslapās ir speciāli filtri un rīki, kas atradīs ideālo variantu tieši Tev jau dažās sekundēs, bet izvēle paliks tikai Tavās rokās, jo neviens cits nespēs ietekmēt šo lēmumu.

5)            Tā kā iespējamās summas, kurām vari pieteikties, ir diez gan mazas, tad nav vajadzīga ķīla vai kāds cits nodrošinājums – nekādu lieku dokumentu!

Klients ir lielākā prioritāte un galvenais iniciators šādas sadarbības uzsākšanai, tādēļ kredītu sniedzēji nākuši pretī, piedāvājot iespēju aizņemties svētku laikā, brīvdienās, nedēļas nogalēs un vienkārši visās situācijās, kad bankas nestrādā vai nav vēlmes skraidīt apkārt, lai saņemtu nelielu aizdevumu uz īsu laiku. Aizņemies atbildīgi un lai zinātu, kas ir atbildīga aizņemšanās, tad lasi šeit, lai zinātu tagad un tūlīt!

Svētku kredīts

Vienmēr taču gribas, lai svētki būtu iemūžināti skaistās bildēs, kas atgādinātu par lieliski pavadītu laiku ar draugiem, radiem, kolēģiem vai pat kaimiņiem, tāpēc jau pirms tam rīkotājs pārdomā katru detaļu, lai viss būtu perfekti. Taču kur saņemt palīdzību, ja tajā brīdī nav lieku naudas līdzekļu? Jāspēj saprast un uzdrošināties pieteikties ātrajam aizdevumam, jo arī apkārtējie nespēs mūždien atbalstīt! Neliela summa un pavisam loģiski arī īss termiņš! Tā ir iespēja saņemt naudu jebkurā mirklī un izmantot to savā labā, nemaz neuztraucoties par to, ko padomās apkārtējie, jo nezinās, ka Tev ir kādas grūtības!

Lai viss izdotos brīnišķīgi, apskati noteikumus, kas jāievēro, lai pieteiktos:

 1. Nav viena noteikta vecuma ierobežojuma visiem kredītu sniedzējiem, tāpēc noskaidro to uzreiz, lai zinātu, vai atbilsti tam!
 2. Tev ir jābūt aktīvam bankas kontam jebkurā bankā pēc Tavas izvēles, kā arī kredītvēsturei jābūt nevainojamai (bez kavējumiem un citām problēmām).
 3. Kredītu sniedzēji pārbaudīs vismaz 3 mēnešu informāciju par Taviem ikmēneša ienākumiem – to stāvokli noteikts apjoms un regularitāte!

Klienti vienmēr mīlējuši patīkamus pārsteigumus

 1. Iespēja patstāvīgi veikt visus darbus, iepazīstot piedāvājumus un izskatot visa veida darījumus internetā jebkurā laikā.
 2. Filtru un dažādu meklēšanas rīku izmantošana, lai maksimāli saīsinātu ideālā varianta atrašanas laiku, jo tas notiks vien dažu sekunžu laikā!
 3. Iespējama konsultācija un neskaidrību atrisināšana ar izvēlēto kreditoru tiešsaistē, lai nebūtu jāiziet no mājas, lai noskaidrotu sīkas neskaidrības.
 4. Lieliska iespēja pagarināt termiņu par 7, 14 vai 30 dienām, jāatceras vien, ka šis arī ir maksas pakalpojums, par kuru atšķirībā no aizdevuma, jānorēķinās uzreiz.
 5. Pirmajā aizdevuma saņemšanas reizē ir dāvana – bezprocentu kredīts, taču pārējās reizes ir iespējams saņemt akcijas piedāvājumus, labākas procentu likmes un, protams, lielākas summas nekā tas ir jaunajiem klientiem.
 6. Klienta noslēpumā var palikt konkrētais aizdevuma mērķis, jo to nav vajadzības norādīt, tāpēc arī citi par šīm grūtībām neuzzinās!
 7. Nevajadzēs arī jebkāda veida nodrošinājumu, lai saņemtu šīs summas, kas nepārsniedz dažus simtus eiro (ne ķīlu, ne galvojumu, ne izziņu no darba devēja).

Tava sajūsma un prieks par gaidāmajiem svētkiem atgriezīs dažās minūtēs, un dzīve atkal šķitīs daudz patīkamāka un pārsteigumiem pilnāka, jo iespēja saņemt nepieciešamo naudas summu ir jebkurā laikā – svētkos, brīvdienās vai nedēļas nogalēs, kad bankas šādu opciju ir liegušas, turklāt var gadīties arī citi iemesli, kam nauda noderētu, kā, piemēram, veselības problēmas, kas nevar gaidīt līdz nākamajai algai vai bankas darbinieku lēmuma, pieņemšanai!

Kad palīdzēs ātrais?

Ātrais kredīts palīdzēs vienmēr, kad tas būs nepieciešams! Īstais mirklis, lai izvēlētos šo aizdevumu – tāda nav! Tev nebūs jāpamet māja, lai saņemtu nelielu naudas summu, turklāt to varēsi saņemt un pieteikt sevi kredītam, lai kāda arī būtu situācija un kam nauda būtu vajadzīga. Šī ir vislabākā veida palīdzība, kad nauda nepieciešama tiešām steidzami un kad draugi nespēj palīdzēt dažādu iemeslu dēļ.

SMS kredīts

Vienmēr pastāv zināmi noteikumi, kuri jāievēro

Cilvēkiem, kuri vēlas saņemt šo aizdevumu, jāņem vērā, ka nebūs nepieciešams aktīvs un derīgs bankas konts (izvēlētajai bankai nav nozīmes), nesabojāta un lieliska kredītvēsture, kā arī ikmēneša ienākumi, kurus varētu aprakstīt 2 vārdos – regulāri un stabili. Un pats svarīgākais – debitora vecums – tam jāatbilst noteikumiem, kādus paredzējis un izvēlējies konkrētais kredītu sniedzējs savā kompānijā (tie mēdz atšķirties)!

Lai noskaidrotu, kādas ir Tavas iespējas saņemt vēlamo naudas summu, Tev atliek aizpildīt un nosūtīt elektronisku pieteikuma anketu, kuru vēlāk sāk izskatīt uzņēmuma speciālisti, izmantojot interneta starpniecību. Ja viss ir vislabākajā kārtībā un nav nekādu pretenziju, tad kreditors ieskaita naudu Tavā kontā jau pēc dažām minūtēm.

Ko tas nozīmē?

To, ka uzreiz varēsi sākt to izmantot, kur vien tas nepieciešams, bet ņem vērā – līdzās tam būs arī rēķins ar konkrēto aizdevuma atmaksas termiņu un kopējo summu!