Kas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Ikvienam iedzīvotājam svarīgi zināt par nodokļiem, kas attiecas uz visiem. Arī tiem, par kuriem nodokļus maksā darbs, der zināt, no kā tad aprēķina IIN. Arī šogad iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme nemainās, tā būs 23%. Pagājušajā gadā (2015) valdība atbalstīja diferencētā neapliekamā minimuma ieviešanu, tā kā sagaidāms arī tas. Šogad palielināts neapliekamais minimums par 10 eiro. Iepriekš tas bija 75 eiro, bet tagad 85 eiro.

Kam domāts diferencētais neapliekamais minimums?

Diferencētais neapliekamais minimums tiek ieviests pakāpeniski no 2016.gada līdz 2020. gadam, un tas ļaus mazināt slogu mazo algu saņēmējiem. Valdība cer, ka tā būs arī papildu motivācija iedzīvotājiem deklarēt savus ienākumus un iesaistīties darba tirgū, kas valsts ekonomikai nav mazsvarīgi.

Tā kā šogad nodokļa maksātāji ar zemākām algām, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarāciju, var saņemt pārmaksāto nodokli, tad diferencētais neapliekamais minimums parādās arī šeit. To izmantos, pārrēķinot pārmaksāto nodokli.

Kāds ir neapliekamais minimums proporcionāli algām?

Ja saņemat algu līdz 380 eiro mēnesī, tad jūsu neapliekamais minimums par 2016. gadu būs 120 eiro mēnesī, bet, ja tas ir līdz 1000 eiro mēnesī, tad tas būs mazāks. Algām virs 1000 eiro mēnesī neapliekamais minimums joprojām ir 85 eiro mēnesī. Plānots, ka nākamgad piemērotais neapliekamais minimums tiks samazināts līdz 65 eiro mēnesī.

Toties pieaugs diferencētais neapliekamais minimums: tas būs 130 eiro mēnesī. Pēc šādas formulas plānots rīkoties līdz pat 2020. gadam, kad piemērotais neapliekamais minimums būs nulle. Savukārt maksimāli piemērotais neapliekamais minimums būtu 160 eiro mēnesī, it kā lai kompensētu neapliekamā minimuma trūkumu.

Kas ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklī?

Pirmkārt, šeit ietilpst ienākuma nodoklis. To aprēķina un maksā darba ņēmējs. Mazāk pazīstamas ir patentmaksas. Tās, vienkāršiem vārdiem runājot, ir pašvaldību noteikts avansa maksājums par atsevišķu saimnieciskās darbības veidu veikšanu. Pēdējā “sastāvdaļa” ir nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības un citiem ienākuma avotiem, kas ir iespējami.

Kas vēl jāzina par šo nodokli?

Pamatdoma tiek izteikta jau pašā jēdzienā: t.i., iedzīvotāju ienākuma nodokli tiek aplikts ienākumu apjoms. Šā brīža situācijā Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 23% no apliekamā ienākuma, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā.  Šo nodokli maksā darba ņēmējs un pašnodarbinātais (otrajā gadījumā tas jādara patstāvīgi).

Kad aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli, tiek ņemti vērā attaisnotie izdevumi, kas ir tā saucamais sociālais nodoklis. Vēl, protams, ieskaitīts tiek arī neapliekamais minimums (pagaidām) un atvieglojumi par apgādājamo, kas šobrīd ir 175 eiro.

Kā var saņemt atvieglojumus šim nodoklim?

Dažādi atvieglojumi attiecas kā uz nepilngadīgiem bērniem, tā arī uz bērniem, kas mācās līdz 24 gadu vecumam. Interesanti, ka atvieglojumus var saņemt arī par nestrādājošo laulāto, ja tas nesaņem nekāda veida pensiju, kā arī par nestrādājošiem vecākiem un pat vecvecākiem (ja nav pensijas).